Skip to content

Produkter

För att kunna reklamera en produkt måste du uppvisa/bifoga kvitto eller följesedel.
Visar det sig att skadan är ett handhavandefel eller om produkten är felfri debiteras kunden från 495 kr för testarbetet. Diskotech AB ansvarar ej för kostnader som kan uppstå på grund av en defekt vara. Vid eventuell tvist följer Diskotech AB Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Diskotech AB sida, som gör att Diskotech AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Diskotech AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

LEVERANS & KÖPVILLKOR

Köpinformation

Alla priser är exklusive moms. Diskotech AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår hemsida.

Faktura

Vi erbjuder fakturering till företag.

Betalning

Sker via faktura. 

Leveransförseningar

Förseningar meddelas via e-post.

Ej mottagna försändelser

Kunden ansvarar för att vid beställningen ange en giltig och korrekt leveransadress. Om försändelsen returneras till Diskotech AB på grund av felaktig adress debiteras en retur- och expeditionsavgift för att täcka våra kostnader. Ej mottagna företagspaket debiteras 495 kr Kunden meddelas i sådant fall via e-post.

Köparens ansvar att kontrollera mottaget gods

Om de beställda varorna levereras med företagspaket ska man som mottagare kontrollera godset vid ankomst och notera eventuella transportskador innan mottaget gods kvitteras. Detta för att kunna reklamera eventuell transportskada.

Gör följande:
• Syna av emballaget och notera eventuell skada och/eller emballageskada på fraktsedeln/handskannern
• Räkna antalet kolli och notera eventuell förlust på fraktsedeln/handskannern

Dolda skador ska anmälas inom fem dagar. Kontakta därefter Diskotech AB för vidare hantering och kontakt med transportföretaget.

Avbeställning av produkt

Så länge produkten ej har hunnit paketeras går det bra att avbeställa dina varor. Om du vill avbeställa en icke förbetald order gör du det lättast direkt till oss på info@diskotech.se

Vid eventuell leveransförsening har du möjlighet att avbeställa din order om föreslagen leveranstid ej godtas.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut.

Köparen står för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med oss på info@diskotech.se innan ni skickar varor till oss.

Vid åberopande av ångerrätt:
• Meddela Diskotech AB inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.

• Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (bruksanvisning, batterier etc) ska finnas med i returen.

Diskotech AB förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Diskotech AB löser ej ut paket mot postförskott.